Vėdinimas, oro kondicionavimas

 

Atliekame įvairius su vėdinimo sistemomis susijusius darbus nuo užduoties sprendimo dvimatėje/trimatėje erdvėje iki realaus sistemos sumontavimo ir pridavimo. Sukauptos žinios ir įgūdžiai padeda pasiūlyti sprendimus administracinės, kultūros, mokslo paskirties pastatams, sandėliams, gamykloms su technologiniais procesais bei kitiems nestandartiniams atvejams.  Esame atestuoti dirbti ypatinguose gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose, kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, esančiuose statiniuose.


 

Vėdinimas
Technologinis vėdinimas
Ventkameros
Oro kondicionavimas